Management en Persoonlijke ontwikkeling

Management Support

Zowel ervaren als onervaren managers hebben soms behoefte om twijfels of problemen met een externe deskundige te bespreken. Ik ben zeer bedreven in het begeleiden van (on)ervaren managers en bied persoonlijke ondersteuning.

Nieuwe Schoolleiders & onervaren managers
Je hebt een nieuwe functie gekregen, je bent enthousiast en je ziet het als een echte uitdaging. Het is wel een hele kluif en je kunt wel een tijdje extra ondersteuning gebruiken. Coachingsgesprekken geven je meer zelfinzicht en een inventarisatie van je belangrijkste aandachtspunten. Na een nadere analyse kun je met behulp van oefeningen tot actie overgaan. Je zelfvertrouwen groeit. Je ontdekt je normen en waarden en durft er voor te gaan staan. Je kent je prioriteiten en handelt er naar.

Ervaren Schoolleiders & managers
Uit de organisatie krijg je signalen dat je beter zou kunnen functioneren. Ook is duidelijk dat er meer nodig is dan enkele praktische veranderingen. Je bent bereid om te investeren in die veranderingen en je hebt de moed om niet alleen naar de organisatie, maar ook grondig naar jezelf te kijken. Hoe is je houding ten opzichte van je werk, je collega’s en je leidinggevende? Waar komt die houding vandaan? Door een groter inzicht en acceptatie krijg je de mogelijkheid te kiezen voor gedragsverandering, die je effectiever maakt. Follow-up coaching zorgt ervoor dat je niet terugvalt in oude ingesleten patronen. De positieve respons van je omgeving stimuleert je om door te gaan op de ingeslagen weg. Je ervaart minder druk van de organisatie. Je krijgt weer energie voor nieuwe initiatieven waar je mee aan de slag gaat.

De juiste man/vrouw?
Organisaties hebben soms behoefte aan een nader onderzoek; is hij/zij de juiste man/vrouw voor die functie? Mijn scherpe analyse (wie is het, wat heeft die persoon nodig, wat houdt de functie in en matched dat?) helpt de organisatie de juiste keuze te maken.


>> lees meer over mogelijke onderwerpen