Management en Persoonlijke ontwikkeling

Onderwerpen

Mensen hebben soms het idee dat er niemand meer naar ze luistert, dat er geen aandacht meer voor hen is. Of dat negatieve gevoelens de overhand krijgen. In tijden van ontslag, reorganisaties of ingrijpende gebeurtenissen in het privéleven kan er veel twijfel ontstaan. Als coach neem ik de rust om te luisteren en stel vragen die een ander vaak niet durft te stellen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
  • Work-life balance
  • Loopbaanontwikkeling
  • Macht en onmacht
  • Omgaan met onzekerheden en angst
  • Assertiviteit, grenzen aangeven
  • Motivatie en inspiratie (je passie vinden)
  • Van belemmering naar stimulans